Zarząd ACCA – dobre wieści, ITKiR podczas PTK, Konferencja Sekcji 5-6.04.2019 w Opole, Kongres ACCA 2019

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że objąłem funkcję członka Zarządu Acute Cardiovascular Care Association ESC (ACCA Board Member) w kadencji 2018-2020. Wyniki wyborów ogłoszono na walnym zebraniu ACCA podczas Kongresu ESC w Monachium.

Nie byłoby to możliwe bez poparcia jakiego udzieliła mi Pani Prof. Janina Stępińska (członek Zarządu ACCA poprzednich kadencji) oraz bez Państwa, Członków Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK. Spośród ponad dwudziestu zgłoszonych kandydatów i następnie dziewięciu nominowanych przez ACCA, znalezienie się w pierwszej trójce niewątpliwie zawdzięczam aktywnemu włączeniu się naszej Sekcji w proces wyborów.

Uprzejmie Państwu dziękuję za poparcie i udział w wyborach!

To dla mnie wielki zaszczyt móc reprezentować Sekcję ITKiR i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w ACCA. Moim celem będzie rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych związanych z intensywną terapią kardiologiczną i chorymi w ostrych stanach kardiologicznych. Chciałbym również promować współpracę pomiędzy ACCA a HFA i EAPCI, gdyż zajmujemy się często tymi samymi problemami u tych samych chorych.

Kontynuowanie bliskiej współpracy z ACCA pozwoli również w dalszym ciągu podnosić rangę polskiej intensywnej terapii kardiologicznej. Przypominam tym samym o możliwości wysyłania doniesień zjazdowych na najbliższy Kongres ACCA, który odbędzie się w Maladze (Hiszpania) w dniach 2-4 marca 2019. Deadline zgłaszania abstraktów to 12.10.2018. Przyjęte prace na pewno ułatwią uzyskanie grantu wyjazdowego, który mam przekonanie ustanowimy wzorem tegorocznego.

Zachęcam również Państwa do wzięcia udziału w Sesji Sekcji ITKiR podczas zbliżającego się Kongresu PTK. Odbędzie się ona w 13.09 w czwartek rano 8:45-10:15 w sali Szczecin. O optymalizacji postępowania w intensywnej terapii kardiologicznej – co należy poprawić w roku 2019? będą mówić członkowie Zarządu Sekcji, Przemysław Trzeciak (przedszpitalne zatrzymanie krążenia), Marek Gierlotka (zawał serca), Lucyna Lenartowska (diagnostyka wstrząsu kardiogennego), Agnieszka Tycińska (farmakoterapia ostrej niewydolności serca), Robert Zymliński (ciągłe leczenie nerkozastępcze) i Izabela Wojtkowska (burza elektryczna).

Jednocześnie wspólnie z Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych zapraszamy na Sesję pod patronatem Sekcji ITKiR i AISN: Trudne decyzje w diagnostyce i leczeniu zawału serca (STEMI i NSTEMI)– 14.09 w piątek 16:30-18:00 sala Łódź.

Na koniec pragnę Państwu przypomnieć, że w przyszłym roku spotykamy się wszyscy w kwietniu.

W dniach 5-6.04.2019 w Opolu odbędzie się
VII Konferencja i Warsztaty Sekcji ITKiR PTK

Tematem przewodnim Konferencji będzie
Multidyscyplinarne spojrzenie na chorego w ostrych stanach kardiologicznych

Sesje i wykłady sobotnie, prowadzone równolegle na dwóch salach, skoncentrują się na:

  • postępowaniu w fazie przedszpitalnej
  • nagłym zatrzymanie krążenia, zawale serca, ostrej niewydolność serca, zatorze płucnym
  • wstrząsie i wspomaganiu krążenia
  • optymalizacji farmakoterapii, interwencji przezskórnych i chirurgicznych
  • nowych wytycznych ESC w aspekcie intensywnej terapii kardiologicznej
  • diagnostyce obrazowej
  • nowych technologiach w ITK
  • powikłaniach w trakcie diagnostyki i leczenia
  • opiece pielęgniarskiej w intensywnej terapii kardiologicznej (Sesja Pielęgniarek ITK)
  • codziennych problemy na ITK (krwawienia, infekcje, niewydolność nerek)

W piątek jak zwykle Warsztaty Tematyczne a później Sesja Konkursowa „Blaski i cienie ITK – Mój największy sukces / koszmar na oddziale ITK”, która w tym roku stała na bardzo wysokim poziomie i była przez Państwa wysoko oceniona, dlatego powtarzamy w niezmienionej formule. Przewidujemy oczywiście nagrody dla Zwycięzców.

Konferencji w Opolu towarzyszyć będą dwie niespodzianki, ale o tym później 😉

Serdecznie pozdrawiam,

Dr hab. Marek Gierlotka, Prof. UO
Przewodniczący Sekcji ITKiR PTK