Asocjacja ITK

Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kontakt:
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak

Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marek Gierlotka

Sekretarz: Dr hab. n. med. Robert Zymliński

Skarbnik: Dr Monika Gil

Członkowie:
Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski
Dr n. med. Andrzej Świątkowski
Dr n.med. Barbara Zawiślak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Dr n. med. Rafał Depukat

Regulamin organizacyjny AITK PTK: PDF