Asocjacja ITK

Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kontakt:
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
Tel.: 32/373 38 00
Faks: 32/273 26 79
e-mail: przemyslaw.t@wp.pl

 

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak

 

Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Robert Zymliński

 

Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

 

Sekretarz: Lek. med. Anna Kurek

 

Skarbnik: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

 

Członkowie:
Lek. med. Monika Gil
Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Dr n. med. Joanna Płonka
Dr n. med. Barbara Zawiślak

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa prof. nadzw.
Dr n. med. Marta Załęska-Kociecka

 

Regulamin organizacyjny AITK PTK: PDF