Asocjacja ITK

Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Kontakt:

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

dr hab. n. med. Robert Zymliński, prof. UMW

Instytut Chorób Serca

Borowska 213

50-556 Wrocław

 

Sekretariat (budynek H, 2 piętro, pokój 3.46)

tel. 0048 71 736 11 12

email: robert.zymlinski@umw.edu.pl

 

 

Przewodniczący: Dr hab. n med. Robert Zymliński,  prof. UMW

 

Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Marta Kałużny-Oleksy

 

Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak

 

Sekretarz: Dr hab. n. med. Jan Biegus prof. UMW

 

Skarbnik: Dr n. med. Andrzej Światkowski

 

Członkowie:
Dr n. med. Anna Fojt
Dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka
Lek. med. Dominika Południewska
Lek. med. Joanna Płonka
Dr n. med. Anna Kurek

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Członkowie:
Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka

 

Regulamin organizacyjny AITK PTK: PDF