Young National Ambassadors (YNAs) of ACCA

              

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy,

W imieniu swoim – Przewodniczącego  Young Acute Cardiovascular Care Community (YAC3)  i Zarządu Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) of ESC, pragnę zaprosić Państwa do składania aplikacji na stanowisko Młodego Krajowego Reprezentanta – Young National Ambassadors (YNAs) of ACCA.

Kim jesteśmy,

Grupa Young of ACCA została utworzona w 2013 roku, z inicjatywy  młodych lekarzy (Maria Rubini Gimenez, Janine Poess, Ana Tejedor, Konstantin Krychtiuk and Roberto Diletti – Cardiologists of Tomorrow ESC, ACCA members), których zainteresowania koncentrowały się głównie na intensywnej terapii kardiologicznej. Początkowo, głównym zadaniem grupy było wspieranie działań Zarządu ACCA. Jednak dzięki niezależnym inicjatywom podejmowanym przez Członków Young ACCA Group, rosnącego zainteresowania młodego pokolenia i chęci międzynarodowej współpracy  w obrębie intensywnej terapii kardiologicznej nasza grupa w 2016 roku uzyskała status odrębnego Komitetu  ACCA  stając się – Young Acute Cardiovascular Care Community (YAC3).

Naszym celem jest:

  • szerzenie misji ACCA wśród młodego pokolenia lekarzy
  • współpraca z istniejącymi młodymi społecznościami kardiologicznymi działającymi w     obrębie  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • promowanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej.

Moim głównym celem jest wzmocnienie pozycji Polski w obrębie ACCA.

Działalność w YAC3/ACCA umożliwi młodym Kolegą nawiązanie międzynarodowych kontaktów, udział w szkoleniach i stażach zagranicznych czy miedzynarodowych projektach naukowych.

Nie osiągniemy naszych celów bez Waszego zaangażowania, dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Was Koledzy o wsparcie naszych działań. Prośbę kieruję szczególnie do wszystkich młodych lekarzy w wieku 40 lat lub poniżej (kardiologów, anestezjologów, ratowników medycznych i pielęgniarek) zainteresowanych intensywną terapią kardiologiczną, którzy chcieliby  aktywnie włączyć się w działania YAC3/ ACCA o zgłaszanie swoich kandydatur na stanowisko Young National Ambasadors of ACCA.

 

Więcej informacji o YAC3 i YNA możecie Państwo uzyskać na stronie:
https://www.escardio.org/The-ESC/ESC-Young-Community/ACCA-Young-Community
https://www.escardio.org/The-ESC/ESC-Young-Community/ACCA-Young-Community/acca-young-national-ambassadors


Proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń łącznie z CV na adres:
kasia_czerwinska@vp.pl oraz edelaveau@escardio.org

 

Z poważaniem
Katarzyna Czerwińska-Jelonkiewicz, MD, PhD
Chair of the ACCA YOUNG COMMUNITY