Asocjacja Intesywnej Terapii Kardiologicznej PTK

Szanowni Państwo!

Z radością pragniemy poinformować Państwa, że jesteśmy już oficjalnie

Asocjacją Intesywnej Terapii Kardiologicznej PTK

Cieszymy się bardzo. Przed nami nowe wyzwania.

Jednocześnie dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Serdecznie pozdrawiamy!

Marek Gierlotka
Przewodniczący Asocjacji Intesywnej Terapii Kardiologicznej PTK

Agnieszka Tycińska
Przewodnicząca-Elekt Asocjacji Intesywnej Terapii Kardiologicznej PTK