Regulamin Organizacyjny Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK