Webinary Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarach organizowanych wspólnie przez Asocjację Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK oraz Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, które odbędą się online w dniach 21-22 października 2022 r.:

21.10.2022 (piątek) godz. 18:00-20:00

Sesja AITK: Hot topics w intensywnej terapii kardiologicznej oraz kardiologii inwazyjnej, czyli w duecie siła.

22.10.2022 (sobota) godz. 12:00-14:00

Sesja AISN: Wspólne działanie kluczem do terapeutycznego sukcesu.

Link do rejestracji: https://aisn.pl/webinary-212210/

 

Prof. Agnieszka Tycińska                                                             Prof. Marek Grygier

Przewodnicząca-Ustępująca AITK PTK                                      Przewodniczący AISN PTK