Program Webinarów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Link do rejestracji: https://aisn.pl/webinary-212210/

Piątek (21.10.2022), godz. 18:00-20:00  (120 min.)

Sesja AITK- Hot topics w intensywnej terapii kardiologicznej oraz kardiologii inwazyjnej, czyli w duecie siła. 

Prowadzenie: A. Tycińska, M. Grygier

Panel dyskusyjny: R. Gil (Warszawa), M. Hawranek (Zabrze), M. Gierlotka (Opole), A. Kapłon-Cieślicka (Warszawa), A. Bielecka-Dąbrowa (Łódź), M. Kałużna-Oleksy (Poznań), K. Kamiński (Białystok)

 

18:00-18:20 Płynoterapia: restrykcyjna czy liberalna? Znaczenie inwazyjnego i nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego w podejmowaniu decyzji A. Kapłon-Cieślicka (Warszawa), przypadek A. Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
18:20-18:35 Dostęp do żył ośrodkowych u pacjentów w OITK-tips & tricks M. Kałużna-Oleksy (Poznań)
18:35-18:50 Płynoterapia w OITK, czyli dlaczego nie należy stosować 0,9%NaCl A. Tycińska (Białystok)
18:50-19:05 Monitorowanie PICCO w OITK w oparciu o przypadki kliniczne M. Gierlotka (Opole)
19:05-19:20 Terapia HFNC krok po kroku R. Zymliński (Wrocław)
19:20-19:35 Miej serce i patrz… w „prawe serce”, czyli po co komu RHC? K. Kamiński (Białystok)
19:35-20:00 Dyskusja

 

Sobota (22.10.2022), godz. 12:00-14:00  (120 min.)

Sesja AISN – wspólne działanie kluczem do terapeutycznego sukcesu.

Prowadzenie: M. Grygier, M. Hawranek, A. Tycińska, R. Gil

Panel dyskusyjny: A. Bielecka-Dąbrowa (Łódź), M. Gierlotka (Opole), M. Kałużna-Oleksy (Poznań), A. Kapłon-Cieślicka (Warszawa), K. Kamiński (Białystok)

 

12:00-12:15 Zamknięcie uszka lewego przedsionka – element prewencji udaru mózgu (czy są pilne wskazania?) M. Grygier (Poznań)
12:15-12:30 MCS u pacjentów z dekompensacją niewydolności serca/wstrząsem kardiogennym

(wykład w ramach programu Valve-for-Life)

M. Hawranek (Zabrze)
12:30-12:45 Wskazania do zabiegu MitraClip/TriClip w świetle wyników ostatnich badań – kogo i kiedy skierować na taki zabieg?

(wykład w ramach programu Valve-for-Life)

M. Grygier (Poznań)
12:45-13:00 TAVI u pacjentów z dekompensacją niewydolności serca/wstrząsem kardiogennym

(wykład w ramach programu Valve-for-Life)

W. Wojakowski (Katowice)
13:00-13:15 Złożone PCI z rotablacją w OZW – tak samo jak zawsze? S. Bartuś (Kraków)
13:15-13:30 Ryzyko krwawienia – główny element strategii leczenia przeciwzakrzepowego J. Legutko (Kraków)
13:30-13:45 Ryzyko niedokrwienia – co brać pod uwagę. B. Hudzik (Zabrze)
13:45-14:00 Dyskusja