Informacja o przyznaniu grantów

Szanowni Państwo

Mam przyjemność poinformować, że Zarząd AITK PTK podjął Uchwałę o przyznaniu 3  jednorazowych grantów w nieprzekraczalnej kwocie 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) każdy, dofinansowujących opłatę zjazdową, przelot i pobyt dla pierwszego Autora abstraktu przyjętego na Annual Congress of the Association for Acute CardioVascular Care 2023 w Marsylii, w dniach 24-26.03.2023.

O grant może się starać osoba, która jest członkiem PTK i nie zalega z opłaceniem składki członkowskiej, jest członkiem AITK PTK oraz ACVC ESC.

Jeżeli liczba osób starających się o dofinansowanie będzie większa, to o otrzymaniu grantu decyduje kolejność zgłaszania wniosków.

Wnioski o grant należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022r. na adres:

przemyslaw.t@wp.pl

 

Z poważaniem,

dr hab. med. Przemysław Trzeciak

Przewodniczący AITK PTK