Zaproszenie do udziału w 4-tygodniowym wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym „Przed-ITK PL”

Diagnostyka i leczenie chorych z ostrą niewydolnością serca i ostrymi zespołami wieńcowymi przed przyjęciem
do
Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej 

 

Badanie obserwacyjne „Przed-ITK PL”
Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
Platforma Naukowa PTK

 

 

Szanowni Państwo,

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, a w szczególności

Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Komisja Badań i Analiz Naukowych ZG PTK

zapraszają do wzięcia udziału w

 

4-tygodniowym wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym

„Przed-ITK PL”

 

Ostra niewydolność serca (ONS) oraz ostry zespół wieńcowy (OZW) to schorzenia wymagające szybkiego postępowania zarówno farmakologicznego, jak i zabiegowego. Wczesne rozpoczęcie leczenia ostrej niewydolności serca poprawia rokowanie, podobnie jak w ostrych zespołach wieńcowych. Opóźnienie, z jakim rozpoczyna się leczenie, jest sumą czasu upływającego od pojawienia się dolegliwości do wezwania pomocy oraz czasu od pierwszego kontaktu ze służbą zdrowia do wdrożenia terapii. O ile istnieją wytyczne postępowania i znane są dane statystyczne z okresu przedszpitalnego dotyczące ostrych zespołów wieńcowych, okres przedszpitalny ostrej niewydolności serca jest słabo poznany. Ogólnoświatowe piśmiennictwo jest skąpe, a polskich danych dotyczących fazy przedszpitalnej, praktycznie nie ma. Warto zwrócić uwagę, iż nie istnieją żadne analizy porównawcze obu schorzeń.

 

Badanie jest realizowane w ramach Platformy Naukowej PTK a głównym badaczem jest dr Joanna Płonka z Kliniki i Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. W ramach badania PTK udostępnia ośrodkom badawczym system do elektronicznego gromadzenia danych.

 

W każdym Ośrodku Badawczym przez 4 tygodnie zbierane będą:

  • anonimowe dane medyczne o chorych, z rozpoznaniem ONS lub OZW z okresu przed przyjęciem do Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej
  • zbiorcze, zagregowane dane o ilości hospitalizacji z uwzględnieniem rozpoznań i wykonanych procedur w tym czasie
  • informacje o charakterystyce ośrodka

 

Szczegółowe informacje (dokumenty zgłoszeniowe dla Ośrodka, protokół rejestru, formularz danych badania CRF, informacje i zgody dla pacjenta oraz umowa pomiędzy ośrodkiem a PTK) zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia o chęci wzięcia udziału w badaniu.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w badaniu proszę podać:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres email, numer telefonu
  • Nazwę Oddziału i nazwę Szpitala

drogą mailową do głównego badacza rejestru: joanna.plonka@usk.opole.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Sterujący
(zgodnie z Regulaminem PN PTK)

lek. Joanna Płonka
Główny Badacz

dr hab. Przemysław Trzeciak
Przedstawiciel AITK

prof. Marek Gierlotka
Przedstawiciel KBiAN PTK

 

Komitet Naukowy

dr hab.  Robert Zymliński, prof. UMW

dr hab. Marta Kałużna-Oleksy

dr hab. Przemysław Trzeciak

dr hab. Jan Biegus prof. UMW

dr n. med. Andrzej Światkowski

dr n. med. Anna Fojt

dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka

lek.  Joanna Płonka

lek.  Dominika Południewska

dr n. med. Anna Kurek

 

Pobierz zaproszenie w formacie .pdf: Przed-ITK_PL-_Zaproszenie_do_badania