Uchwała w sprawie dofinansowania aktywnego udziału w ESC Acute CardioVascular Care 2024

Mamy przyjemność poinformować, że Zarząd AITK PTK podjął Uchwałę o przyznaniu 3 jednorazowych grantów w nieprzekraczalnej kwocie 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) każdy, dofinansowujących opłatę zjazdową, przelot i pobyt dla pierwszego Autora abstraktu przyjętego na Annual Congress of the Association for Acute CardioVascular Care 2024 w Atenach w dniach 08-10.03.2024 – informacja została przesłana do wszystkich Członków AITK drogą mailową.