Informacja o przyznaniu dofinansowania aktywnego udziału w ESC Acute CardioVascular Care 2024

Zarząd Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK informuje, że w związku z przewidzianym dofinansowaniem pobytu i przelotu na Annual Congress of the Acute Cardiovascular Care Association 2024 w Atenach ustanowionym uchwałą Nr 3 z dnia 28 grudnia 2023 przyznał 3 granty spełniające wymogi formalne.